Právne ujednania

Táto webová stránka je spravovaná spoločnosťou TRIBE kom.spol. založenou v Slovenskej republike a riadi sa zákonmi Slovenskej republiky. Usilujeme sa zabezpečiť presné a aktuálne informácie, avšak naši zamestnanci, štatutárni zástupcovia ani spolupracujúce osoby nenesú zodpovednosť za správnosť informácií cez webovú stránku a za žiadnych okolnosti nezodpovedajú za nepriame alebo následné škody súvisiace s informáciami, ktoré sa nachádzajú na týchto internetových stránkach alebo v súvislosti s ich používaním.

Aktuality

Akciová ponuka keramických dlažieb od 1.4.2015

Viac info v online letáku. 

 

Kontakty na predajne

Medzianky

Medzianky 88
Tel.: 057 / 44 50 270
Mobil: 0908 403 356

Vranov nad Topľou

B. Nemcovej 1154
Tel.: 057 / 488 18 00
Mobil: 0917 973 523

Giraltovce

Prešovská 817
Tel.: 054 / 77 822 00
Mobil: 0918 865 905